• top 31
  • Ons mededelingenblad
  • Uitslag tombola


STICHTING SINT-PIETERSFEEST KALKEN


Welkom op www.sintpietersfeestkalkenbe.eu de website van Stichting Sint-Pietersfeest Kalken. Sinds november 1988 ijveren we voor het behoud van wijkgebonden kermisactiviteiten en -feesten.

Het historisch werkgebied is dat van de Kalkense wijk De Kruisen, grenzend aan het centrum van het dorp, met een uitloper langs de huidige Dendermondsesteenweg tussen de Steenbeek en de Wintersakkerbeek/Moortelbeek, en de woningen rond de vroegere herbergen in het begin van de Schriekstraat.

We werken vooral rond wijkherberg Den Après Sport in de Koffiestraat en hebben het geluk dat we over het Sint-Pieterspleintje kunnen beschikken. Zo noemen wij het braakliggend terrein op de samenkomst van de Koffiestraat met de Kruisenstraat waarop tot in de jaren 1963-1964 een gemeentelijk schoolgebouw stond.

Molekenskermis en het Sint-Pietersfeest, de twee belangrijkste jaaractiviteiten, ontstonden respectievelijk in het vierde kwart van de negentiende en het eerste decennium van de twintigste eeuw op de wijk De Kruisen. Dit jaar beleven die kermissen de eenendertigste editie sinds de heropstart in 1989.

ONZE ACTIVITEITEN VOOR 2019

Via deze website worden onze activiteiten aangekondigd en krijgt u nadien een sfeerbeeld over het verloop. Graag verwelkomen wij u op onderstaande activiteiten:

HET SINTE-PIETERKE KALKEN

Ter gelegenheid van Molekenskermis 1990 verscheen het eerste nummertje van ons mededelingenblad Het Sinte-Pieterke Kalken.

De activiteiten van het werkjaar 2019 zullen dan ook aangekondigd worden in de dertigste jaargang van dat mededelingenblad. Op termijn zullen alle jaargangen op onze website beschikbaar zijn. Zo kan u rustig grasduinen in een deel van het verenigingsleven van Kalken.