Dr Sonneville als erevoorzitter

Ongeveer twintig jaar geleden vroegen wij dokter Paul Sonneville het erevoorzitterschap van onze vereniging te willen opnemen. Volgaarne ging hij daar op in.
Het werd het begin van een jarenlange samenwerking met veel contactmomenten bij hem thuis of ter gelegenheid van een activiteit in Kalken.
En of ik hem dankbaar ben voor die samenwerking!
We zaten regelmatig samen bij een glaasje rode wijn te mijmeren over vroeger. Eigenlijk zat vooral de dokter te mijmeren, ik noteerde.

Ik heb hem leren kennen als een minzaam man die het toch soms wel moeilijke verleden met veel respect behandelde. Die vele familiegegevens, zijn verzameling over Kalken en ervaring, waaruit we af en toe mochten putten voor de uitwerking van tentoonstellingsthema’s, zijn en blijven voor ons, de Kalkense gemeenschap en de plaatselijke geschiedenis in het algemeen van heel groot belang.