Geschiedenis

De werkgroepvoorzitter, André Van De Sompel, staat garant voor de betrouwbaarheid van de historische informatie rond kermissen en openbare feesten te Kalken op deze website. Zijn jarenlang onderzoekswerk en garing van mondelinge informatie vormde de basis van enkele lokaal belangrijke publicaties rond de Kalkense geschiedenis, volksaard, kermisgewoontes, enz…
Wie echter bijkomende informatie kwijtwil, kan dat via andre.vandesompel@telenet.be.

Geschiedenis is belangrijk om een aantal situaties in het heden te verduidelijken.
We proberen hierna die geschiedenis op een plezante, bondige, stapsgewijze en duidelijke manier aan te brengen.

Wie teksten of tekstdelen in publicaties wil gebruiken, wordt gevraagd te verwijzen naar deze website.

A. Algemeen

 1. Verklaring voor de benaming Kalken.
 2. Situering van de vroegere zelfstandige gemeente Kalken, huidig kerndorp binnen de gemeente Laarne.
 3. Definitie van de term kermis.
 4. De gemeente- of parochiekermissen.
 5. Kermiselement: muziek.
 6. Kermiselement: wielrennen.
 7. Kermiselement: danstenten.
 8. Kermiselement: de Kalkense reuzen Stien en Lies
 9. Kermiselement: de herbergen
 10. Kermiselement: speciale vieringen (bijvoorbeeld honderdjarigen)

B. De wijk De Kruisen te Kalken. Bijdrage tot de ontstaansgeschiedenis.

C. De Koffiestraat, een uitbreiding van Kalkendorp.

D. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken.

 1. Kermissen en feesten te Kalken
 2. Het Sint-Pietersfeest
 3. Molekenskermis of Kruisenstraatkermis
 4. Koffiestraatkermis
 5. Vaardekenskermis
 6. Fortunekermis
 7. Activiteiten rond Estaminet In Den Bouw
 8. De Kapellekesfeesten
 9. Bontinkstraatkermis
 10. Husseveldefeesten
 11. Sint-Denijskermis en de boerenmarkt
 12. Heirwegkermis en 's Gravenbrielkermis

E. Publicaties.

F. Archiefdocumenten en illustraties.

 

Home