Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken

1. Gemeente-, wijkkermissen en feesten te Kalken

 

Dat gemeentekermissen het belangrijkst waren en kunnen bogen op een lange geschiedenis, lijkt logisch. Zo ook in het Oost-Vlaamse landelijke dorp Kalken.
Heel wat wijkkermissen vulden vooral vanaf het derde kwart van de 19de eeuw verder de agenda van het sociale dorpsleven in.
Dat kermissen belangrijke momenten in het leven van de 19de eeuwse – 20ste eeuwse mens waren, blijkt uit volgend citaat en volgende liedjesstrofe:

Dansen, springen is het leven
Wat kan een kermis beter geven

(citaat boven wandschilderingen door Louwie Duponcheel,ca. 1890, in Posthotel, Wetteren)

Vrienden, ’t is zondag kermis
Ge moet er niet van schromen
Zie dat er eten genoeg is
Want heel de familie die zal komen
De nonkels en matanten
De nichten en kozijnen
Die kunnen eten gelijk zwijnen
Pier Everzwijn en Koben Test
Die kunnen eten dat hun broeksken berst.

(liedjestekst van Nand Kafee De Bruycker, Kalkense liedjeszanger, overleden in 1908).

Ter gelegenheid van Erfgoeddag 17 april 2005 liep de tentoonstelling Kermissen en feesten in Kalken in zaal Koninklijke Harmonie.
De inleidingtekst tot die tentoonstelling luidde:


Deze tentoonstelling is het logische gevolg op tentoonstellingen en fietstochten die de voorbije jaren werden voorgesteld. Het thema Kermissen en feesten in Kalken werd inderdaad reeds meer dan eens behandeld.

Voor de tentoonstelling rond de geschiedenis van de wijkkermissen en feesten in Kalken uit de periode tweede helft 19de eeuw – eerste helft 20ste eeuw werd ruim geput uit de informatie uit jaargangen van het Kalkense weekblad De Scheldegalm voor de periode 1893-1914.
De talrijke aankondigingen in De Scheldegalm rond Schellebelle Potjesmarkt, Kalkenkermis, Sint-Denijskermis en de Kalkense wijkkermissen van de Brugstraat – Zomerstraat (Fortunekermis en Heirwegkermis), Hussevelde, Vromondstraat, Boombos en de Meerskant, Eesvelde, Vaartstraat, Molenstraat en Kruisenstraat zijn belangrijk voor een beter inzicht in de evolutie van het Kalkense volksleven.
Voor de gegevens verwerkt in deze tentoonstelling zijn we vooral dank verschuldigd aan Peter Impens, Livien D’Hondt, Dorpsraad Kalken, de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren en het gemeentebestuur van Laarne.

Naar aanleiding van Molekenskermis 2008 werd het thema van kermissen uitgebreid met een aantal bevindingen en schetsen die hierna aangeklikt kunnen worden:
A. Plaatsen met grootste en oudste kermissen in en rond Kalken.
B. Wijkkermissen in Kalken, vermoedelijk ontstaan tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.
C. Kalender Kalkense Kermissen, opgemaakt omstreeks WO II.

 

 

Terug