Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken.

11. Sint-Denijskermis en de boerenmarkt.

 

11.1. Plaats op de jaarkalender.

De jaarlijkse Sint-Denijskermis volgt de feestdag van Sint-Dionisius op 9 oktober. Indien 9 oktober een zondag is, dan heeft ook die kermis plaats. In de andere gevallen is het de eerste zondag na 9 oktober.

 

11.2. Ontstaan en naamgeving van de kermis.

De periode van oorsprong is onduidelijk. De kermis verwijst naar de huidige patroonheilige van de parochie Kalken.

 

11.3. Tijdschema.

Voorgaande eeuwen

Sint-Denijskermis.

Eind 19de eeuw

Vermelding van kermisactiviteiten in wijken rondom Kalkendorp, vooral jaarmarkt op de maandag na de kermis op de wijk Boombos.

Jaren 1980

Opstarting Boerenmarkt op zondagnamiddag op initiatief van het gemeentebestuur.

2009

In tegenstelling tot vorige jaren geen kermismolentje voor de kleinsten aanwezig, enkel een schiet- en viskraam en hotdogverkoper.

 

 

Terug