Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken.

12. Heirwegkermis en ’s Gravenbrielkermis.

12.1. Plaats op de jaarkalender.

Heirwegkermis, ook oestkermis genoemd, en de opvolger, ’s Gravenbrielfeest, vond plaats het eerste weekend van augustus.

 

12.2. Ontstaan en naamgeving van de kermis.

De oudste vermelding van Heirwegkermis of oestkermis dateert van 1905. Oestkermis verwijst naar de oest, de oogst.

 

12.3. Tijdschema.


1905

Voorlopig oudste vermelding van Heirwegkermis in weekblad De Schelde (Wetteren).

Midden jaren 1970

Wielerwedstrijden houden Heirwegkermis op de kalender.

Begin jaren 1980

Dekenij ’s Gravenbriel wordt opgericht. De ’s Gravenbrielfeesten nemen de plaats in van Heirwegkermis.

 

12.4. Tekst over Heirweg- en ‘s Gravenbrielkermis.

Download de tekst hier.

 

Terug