Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken

4. Koffiestraatkermis

 

4.1. Plaats op de jaarkalender

Op de feestdag van O.L.Vrouw-Hemelvaart, 15 augustus, werd en wordt Koffiestraatkermis gevierd.
De kermis kent geen openbare viering meer. Wel is die kermisdag nog een belangrijke familiedag.

 

4.2. Ontstaan en naamgeving van de kermis

De Koffiestraat was tot goed midden de 19de eeuw een uitloper van de Kalkense dorpsstraat.
Tijdens de daarna volgende periode van enkele decennia werd de verbinding met de wijk De Kruisen verwezenlijkt. Vooral middenstanders kwamen zich vestigen in wat we onder andere in de volksmond de Kerkstraat noemden. Ook heel wat herbergen waren er te vinden. Het is eigenlijk een klein wonder dat Koffiestraatkermis, een aparte kermis los van de bestaande gemeentekermissen, pas werd ingericht naar aanleiding van de viering van plaatselijk wielrenner Albert Van Laere die in eenzelfde seizoen 25 overwinningen behaald had.
Tot omstreeks 1985 was de organisatie van een wielerwedstrijd een vaste kermisactiviteit.
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken organiseerde in samenwerking met Dekenij Koffiestraat van 1989 tot 1993 een avondmarkt tgv Koffiestraatkermis.
Wordt de kermisdag nog in de huiselijke kring in ere gehouden, een specifieke openbare kermisactiviteit wordt sindsdien niet meer ingericht.

 

4.3. Tijdschema

1860-1930

Bebouwing van gronden langs een veldweg tussen Kalkendorp en de wijk De Kruisen.

Omstreeks 1933

Eerste inrichting Koffiestraatkermis.

1972

Oprichting Dekenij Koffiestraat.

1989 tot 1994

Herinrichting Koffiestraatkermis met avondmarkt en tentoonstelling.

 

Terug