Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken

6. Fortunekermis op de wijk Zomerstraat - Brugstraat

 

6.1. Plaats op de kermiskalender.

Fortunekermis wordt gevierd de derde zondag van oktober, behalve wanneer dan Sint-Denijskermis plaatsheeft (zondag na 9 oktober). In dat laatste geval verschuift de kermis naar de vierde zondag van oktober.
Voor alle duidelijkheid willen we vermelden dat tot halfweg de jaren 1970, ter gelegenheid van 3 mei of de dag dat de boerenknechten en de meiden van werkgever konden veranderen, eveneens kermis werd gevierd.

 

6.2. Ontstaan en naamgeving van de kermis.

De benaming Fortunekermis verwijst naar de herberg De Fortuin gelegen in de Brugstraat ter hoogte van de grens met Beervelde dat in 1921 een onafhankelijke gemeente werd. Gaandeweg verhuisde de kermis van de Brugstraat naar de Hogendries en de Zomerstraat, maar behield haar naam. Fortunekermis is het duidelijkste voorbeeld van het feit dat een kermis van locatie kan veranderen.
Vanaf 2001 worden ter gelegenheid van en in de traditie van Fortunekermis nog enkel in de onmiddellijke omgeving van herberg De Schorpioen, Heirweg 8, kermisactiviteiten ingericht.
Die locatie behoorde tot midden de jaren 1960 tot de omschrijving Zomerstraat. Vóór Wereldoorlog I droeg die woning als huisnummer Zomerstraat 2.

 

6.3. Tijdschema.

Nederlandse periode

Voorlopig oudste vermelding van toponiem Fortune, in de Brugstraat ter hoogte van een kruispunt met verbindingswegen naar Beervelde (de Hanselaerstraat), naar de Rivierstraat en de Zomerstraat.
Op die plaats bevindt zich eveneens herberg De Fortuin.

Midden 19de eeuw

Mogelijk ontstaan Fortunekermis met inbegrip van een jaarmarkt voor dieren.

1831

De familie Verstraeten vestigt zich als bierbrouwer in de Zomerstraat. De brouwersfamilie Verstraeten ondersteunt actief de kermisactiviteiten.

1864

Op de scheiding van de Zomerstraat en de Eethoek wordt een kleinde landbouwuitbating met herberg gebouwd: Estaminet In Den Bouw.

1893

De oudste aankondiging voor Fortunekermis vermeldt dat de jaarmarkt reeds doorgaat in de Zomerstraat.

1965

Ter gelegenheid van de viering van de honderdjarige Elodie Everaert vindt de laatste grote editie van Fortunekermis plaats.

Vanaf de jaren 1970

Het aantal herbergen vermindert snel en Fortunekermis vindt nog slechts plaats rond Estaminet In den Bouw, herberg ’t Schuurken en het café van Gaby De Rauw.

Sinds 2001

Centralisatie kermisactiviteiten rond herberg De Schorpioen.

Jaarmarkt 2007 Meer dan 30 paarden aanwezig op de jaarmarkt op maandag.

 

6.3. Informatieve teksten rond de wijk en de kermissen.

 

6.4. De huidige Zomerstraat.

Deze fotoreportage dateert van 9 februari 2008 en geeft een beeld van de situatie in het noordelijke deel van de Zomerstraat. 

 

Terug