Geschiedenis

C. Geschiedenis van enkele kermissen en feesten te Kalken

7. Activiteiten rond Estaminet In Den Bouw

InDenBouw

Activiteit 12 augustus 2006.

 

7.1. Plaats op de jaarkalender

Rond Estaminet In Den Bouw in de Kalkense Zomerstraat worden op 15 augustus of het weeken ervoor of erna specifieke activiteiten ingericht.

 

7.2. Ontstaan en naamgeving van de festiviteit

Estaminet In Den Bouw ontwikkelde een aparte activiteit naast Fortunekermis vanaf de jaren 1970: onder andere de jaarlijkse vliegertjeswedstrijden.

Vliegertjes

 

7.3. Tijdschema

1863-1864

Openbare verkoop van de driehoekige dries langs de Zomerstraat, de Eethoekstraat en de Apostelhuizen.

1864-1865

Bouw van een landbouwbedrijf met ruimte voor een herberg. Kort daarna werd de woning met herberg aangekocht door de plaatselijke brouwerij Verstraeten.

19de – 20ste eeuw

Belangrijk ankerpunt voor activiteiten tgv Fortunekermis.

20ste eeuwse herbergiers

Café In den Bouw (1), Zomerstraat 85, bij Basiel Van De Velde (1875-1949) x Seraphine Verbeken (1876-1942), Albert De Clercq (1915-1985) x Prudence Van de Velde (1914-1997), Gilbert Antheunis x Lieve Boffé (°1949) en huidige uitbaatste Christine Van Der Heyden.

(1) De herberg werd in de periode 1901-1910 vermeld als Apostelhuizen 13. Nu is het adres: Zomerstraat 85.

Vierde kwart 20ste eeuw Onder de twee laatste uitbaters ondergaat Estaminet In den Bouw een metamorfose, met andere gewoonten, bezoekers en activiteiten.

 

Terug