Met Vlag en Wimpel

Feest in Kalken, 2015

 

Inhoud.

Flyer 2015.

Publicatie van brochures 2005-2014.

Liedteksten van volkse liederen van Kalkense tekstschrijvers en componisten, thema brochure MVEW 2009.

De Kalkense Reuzen Stien en Lies, thema brochure MVEW 2010.

Het Stien- en Liesjaar, 2010.

Periodefietszoektochten 2008, 2009 en 2010.

 

 

1. Flyer 2015.

Klik hier voor de flyer 2015.

 

2. Publicatie van brochures 2005-2014.

In de jaargangen van de brochure Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken (sinds 2005) worden, naast de activiteiten, bijdragen opgenomen die een bepaald facet van kermissen en feesten belichten.
U kan de brochures hier onder downloaden:

De brochure: Met Vlag en Wimpel 2014
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2013
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2012
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2011
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2010
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2009
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2008
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2007
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2006
De brochure: Met Vlag en Wimpel 2005

 

StienenLies

Foto op de wijk Eesvelde op 20 mei 2010.
Deelnemers vergadering MVEW 2010.

Onderstaande foto werd in de barre koude genomen aan de wagen van de Kerstman die op vraag van Feestcomité De Keille tijd vrijmaakte voor de kinderen van de wijk die afgelijnd wordt door de Vaartstraat – Nerenweg – Kordewagenstraat. Op de achtergrond maakt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken zich klaar om de tocht verder te zetten.

mvew

Na de voorstelling van de brochure MVEW 2011 op 26 december 2010:
vlnr. de kerstman, Luc De Wulf, Peter Van Damme, Philippe Tibbaut en André Van De Sompel.

 

3. Liedteksten van volkse liederen van Kalkense tekstschrijvers en componisten, thema brochure MVEW 2009.

Onderstaande gegevens van Kalkense tekstschrijvers - componisten en hun volkse liedteksten kan u downloaden:

 

4. De Kalkense Reuzen Stien en Lies, thema brochure MVEW 2010.

De Kalkense Reuzen Stien en Lies worden in 2010 vijftig jaar oud. Een gans jaar wordt dat in Kalken gevierd.
Regelmatig zullen we dit onderwerp uitbreiden met foto's en teksten.
Hier is de fotoreportage van de opstelling van de reuzen op zaterdag 26 december 2009 door Philippe Tibbaut en werkgroepleden Stichting Sint-Pietersfeest Kalken.

 

5. Het Stien- en Liesjaar, 2010.

a. De kermisgrap zelf (1959).

Op Kalkenkermismaandag 1959 was het schieting bij Prosper Fiers op de wijk Hussevelde. Tijdens die schieting werd besloten een kermisgrap uit te halen. Gaston Poelman zou zich verkleden als Gents meisje en zou doorgaan als de verloofde van de er inmiddels bijghaalde Henri Verschraegen. Deze laatste trok gauw naar huis om aan vader Stien en moeder Lies te gaan vertellen dat hij die avond “zijn lief” zou meebrengen. Onmiddellijk sloot Lies alle deuren, om ongestoord het huis te kunnen kuisen...
Die avond kwam Henri met zijn Gaston – alias Margriet – naar de Kruisen bij Stien en Lies, en stelde hen in alle ernst zijn toekomstige voor. Zij werd hartelijk onthaald en er werd lustig op los gebabbeld; “zeer toevallig” kwamen ook enkele familieleden en bekenden binnen, aan wie de verloofde ook meteen werd voorgesteld. Of er gelachen werd! Voor Stien en Lies was er geen vuiltje aan de lucht; integendeel ze lachten hartelijk mee. En toen Henri laat in de avond afscheid nam, en zijn geliefde uitgeleide deed, stopte vader Stien hem in alle ernst nog gauw een “briefje” in de hand. Henri beloofde ’s anderendaags in de avond terug te komen met haar. De volgende morgen kwam alles echter uit: Henri zelf vertelde het aan zijn verbouwereerde ouders. Het nieuws was natuurlijk als een vuurtje rondgelopen en zowat gans Kalken was ervan op de hoogte, zodat Stien en Lies wijselijk besloten hun deuren te sluiten, uit voorzichtigheid ... en dat op de jaarmarkt.

b. De reuzen (1960-2010).

Kort na de Kalkenkermisgrap van 1959 werd het toneelstuk Hendrik en Margriet geschreven en opgevoerd. Er was ondertussen een comité opgericht dat er voor zorgde dat twee reuzen werden gemaakt. De reuzen Stien en Lies traden voor het eerst op ter gelegenheid van Molekenskermis 10 april 1960, dus bijna exact 50 jaar geleden.
Gedurende die vijftig jaar hebben heel wat mensen van ter plaatse zich ingezet voor het wel en wee van deze reuzen: het Reuzencomité, in de opeenvolgende samenstellingen, met de mensen die de kledij verzorgden, die de reuzen een stalplaats gaven, die de reuzen een nieuw geraamte gaven, die voor financiële inbreng zorgden, kortom iedereen die de reuzen een warm hart toedragen.

c. De viering in 2010.

Met het samenwerkingsverband Met Vlag en Wimpel en de steun van het gemeentebestuur stelden we een gans jaar lang Stien en Lies in de kijker. Op elke Kalkense wijkkermis die vermeld staat in de brochure Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2010 waren de Kalkense reuzen aanwezig, ofwel lijfelijk ofwel in de vorm van de feestspandoek.

d. De brochure.

Op zaterdagavond 18 september 2010 werd de brochure en de tentoonstelling Vijftig jaar Stien en Lies, 1960-2010 voorgesteld. De brochure werd door het gemeentebestuur uitgegeven in de reeks Vruchten van het platteland, nummer 24.
U kan hier de tekst van de brochure downloaden:
100916 Voorblad.
100916 Inhoud.
100916 Verantwoording en Hfdst 1 en 2.
100916 Hfdst 3 en 4.
100916 Hfdst 5.
100916 Hfdst 6 – Slotgedachte – Bronnen – Bijlagen.

 

6. Periodefietszoektochten 2008, 2009 en 2010.

We richtten drie periodefietszoektochten in. We hopen dat de deelnemers zich geamuseerd hebben en een deel van onze gemeente beter hebben leren kennen.
De periodefietszoektocht van 2010 was echter de laatste in de rij.

U kan de gegevens van de drie periodefietszoektochten downloaden.
Brochure fietszoektocht 2008.
Uitslag fietszoektocht 2008.
Brochure fietszoektocht 2009.

Uitslag fietszoektocht 2009.
Fotoreportage prijsuitreiking fietszoektocht 2009.
Brochure fietszoektocht 2010.
Affiche fietszoektocht 2010.
Uitslag fietszoektocht 2010.

 

 

Home