Sponsors 2017

Tijdens de maanden maart tot juni 2017 gaan werkgroepleden op sponsortocht.

Sponsoring is onontbeerlijk wil een organisatie met beperkte middelen een plezante en ongedwongen activiteit kunnen inrichten.
We doen sinds jaar en dag vooral een beroep op de Kalkense middenstanders.
Ook voor het jubileumjaar willen we vooral beroep doen op de Kalkense middenstanders.
Met onze hartelijke dank voor hun steun.
Een eerste deel bevat de lijst van sponsors die een specifieke activiteit extra ondersteunen.
Een tweede deel bevat de lijst van sponsors die de algemene jaarwerking ondersteunen.
Tenslotte gaat onze dank speciaal uit naar de familie die ons het terrein ter beschikking stelt.

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Sint-Pietersfeest worden de logo’s van alle sponsors non-stop getoond in een ppt-versie op groot scherm in de feesttent.

1. Lijst van sponsors van specifieke activiteiten.

a. Molekenskermis, 22 en 23 april 2017.

 

b. Sint-Pietersfeest, 1 en 2 juli 2017. 

2. Lijst van sponsors die de algemene jaarwerking ondersteunen.

Kuppens

 Kantel- en Sectionale poorten - Garages en Tuinhuizen

Carports - Automatisatie

KUPPENS FILIP

Werkhuis: Steenbeekstraat 9 - 9270 Kalken
Toonzaal: Dendermondsesteenweg 73 - 9270 Kalken
Tel. 09 367 61 96 - Fax 09 367 70 50 - poortenkuppens@skynet.be - www.kuppens.be

 

Met dank voor de steun van volgende vertegenwoordigers van de vrije beroepen
Dr. Alex De Smet
Dr. Karl Deleu
Dr. Hilde Van Watermeulen
Notaris Danckaert
Dr. Leen Thienpont
Manueel therapeut Achiel Roels
Advokaat Igor Rogiers
Landmeter Herbert Baetens
Gerda Van Hulle
Luc Praet
Katrijn Pauwels

 

3. Met dank voor de jarenlange gewaardeerde ondersteuning.

Mr. en Mevr. Bracke (†) – Stevens

 

4. Voor de toestemming tot het gebruik van wat we het Sint-Pieterspleintje noemen.

Familie Kurt Praet – Fanny Langenus.

 

Home