Visie

 

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken ijvert sinds november 1988 voor het behoud van wijkgebonden kermisactiviteiten en feesten. Het historisch werkgebied is dat van de Kalkense wijk De Kruisen, grenzend aan het centrum van het dorp, met een uitloper langs de huidige Dendermondsesteenweg tussen de Steenbeek en de Wintersakkerbeek/Moortelbeek, en de woningenrond de herbergen in het begin van de Schriekstraat.

Door de organisatie van Molekenskermis en het Sint-Pietersfeest wordt in de eerste plaats gewerkt aan het voortbestaan van kermissen en feesten met roots in de negentiende en begin twintigste eeuw op bovengenoemde wijk.

De kennis van het Kalkense sociale verleden is dus onontbeerlijk.

Logistieke steun aan organisatoren van andere kermissen en feesten te Kalken is een niet onbelangrijke neventaak: vooral ter gelegenheid van Fortunekermis (tweede helft oktober) wordt tentoonstellingsmateriaal en achtergrondinformatie ter beschikking gesteld.

 

 

Middelen

Om de jaarlijkse activiteiten te kunnen laten slagen, hebben we veel steun nodig:
- van de plaatselijke middenstand
- van de plaatselijke bevolking door middel van steunkaartenverkoop met gratis tombola
- van vrijwillige medewerkers
- van iedere geïnteresseerde bezoeker
- van mecenassen
- van de plaatselijke overheid (de beleidsmakers en de logistieke medewerkers)
- van de plaatselijke politie
- van de provinciale overheid
- van de pers
We werken rond wijkherberg Den Après Sport in de Koffiestraat en hebben het geluk dat we in diezelfde straat over het Sint-Pieterspleintje kunnen beschikken. Zo noemen wij het braakliggend terrein waarop tot in de jaren 1963-1964 een Kalkense gemeenteschool stond.
Onmiddellijk contact met de bewoners uit de omgeving, de sponsors en de sympathisanten proberen we te onderhouden door middel van de uitgifte van het mededelingenblad Het Sinte-Pieterke Kalken.

visie 2 Zicht op het Sint-Pieterspleintje. Alles staat klaar voor de 25ste editie van Molekenskermis met oldtimerhappening.

 

 

Waarden

De werkgroep zorgt voor een optimale samenwerking met derden, sympathisanten en sponsors. Interactie is daarom erg belangrijk.
We zorgen bij elke activiteit voor een stevige dosis cultuur dicht bij de mensen.

 

Het vaandel

VaandelDe opvallendste elementen in het vaandel van de Stichting Sint-Pietersfeest Kalken zijn de attributen van de heilige Petrus: het boek en de sleutel. Op een schilderij van Raymond Vermeiren uit 1934 of 1935, voorstellende een Sint-Pietersfiguur, met sleutel en boek boven een bed van bloemen. Vandaar ook de trensjes onderaan de vlag. De rozenhoed verwijst naar een vroeger gebruik tijdens het Sint-Pietersfeest: de dans onder de rozenhoed.
Het jaartal 1988 staat voor de oprichtingsperiode van de vereniging en de heropstart van een traditie die vooral tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw op de wijk Kruisen te Kalken de aandacht trok. Eeuwenlang vierde men ter gelegenheid van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus, op 29 juni, het Sint-Pietersfeest. Dat feest verwijst naar de zomerzonnewende.
De vlag met een eenzijdige beeldzijde is een eigen creatie zowel naar ontwerp als naar aanmaak. Die beeldzijde herinnert aan het schilderij van de H. Petrus die in de vensteropening van het vroegere schoolhuis op de wijk De Kruisen tijdens de feestelijkheden werd geplaatst.

Home